Дейности

 На вашето внимание представяме, дйеностите и различните услуги извършвани в нашия кабинет. Дейностите са в две насоки - акушерство и гинекология.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Акушерство:

 

1.Установяване на ранна бременност/ след 7 дневно закъснение на цикъла/ - определяне на срокана бременността и вероятния термин на раждането.

 

2.Ранен скрининг на плода – (между 11та – 13та гестационни седмици) с цел изследване на органите и системите на плода (мозък , сърце, бъбреци, крайници и т.н.),с оглед изключването на хромозомни и структурни аномалии (малформации).

 

3.Биохимичен скрининг на плода в периода между 11та – 13та гестационни седмици. Tова е препоръчително изследване, с цел определяне на степепента на риска от появата на Даун синдром и др. хромозомни заболявания ,които предполагат забавено умственно или физическо развитие на плода. Извършва се ултразвуково изследване на бебето, като се търсят „стигми” (белези за хромозомно заболяване) и се взема кръв от майката, за да се определи потенциалният риск от заболяване на плода. Ако се опедели висок риск за раждане на засегнато бебе се предлага на майкатадруго инвазивно изследване (ранна амниоцентеза) ,за да се постави точна диагноза и да се избегне раждането на „увредено” бебе в семейството.

 

4.Фетална морфология на плода – Извършва се с ултразвук в периода 19та – 22ра гест. седмица. Това е срокът за най–добра оценка на развитието на плода и наличните му органи (мозък , сърце , стомах , бъбреци , черва , пикочен мехур, крайници и пр.). Целта е да се определи дали бебето е е здраво и за да се определи полът.

 

5.Фетална морфология – извършва се ултразвуково изследванев периода 28ма – 32ра гест. седмица с цел да се изключат аномалии на плода , появяващи се в по–късните срокове на бременността , както и оценка на разтежа на плода и неговите размери , пол , тегло, прогноза за раждането и др.

 

6.4D ехографияна плода- виждаме бебето в триизмерноизображение, в обем и с неговите естествени движения. Това е комплексно ултразвуково изследване на плода , съчетаващо неговата морфология, наличие на всички органи и системи на плода, тяхната правилна структура и дейност. Вижда се как изглежда то, неговия истински външен вид (лице, очи гръб, крайници, пол). Най–подходящо време за провеждане – между 20та и 28ма гест. седмица.

 

7.Цветен доплер на плода – установяване на кръвния поток в пъпната връвна плода, в кръвоносните съдовена мозъка, в плацентата и в матката на майката, което дава информация да се прецени дали бебето получава достатъчно храна и кислород или пък е подложено на хронично гладуване или липса на достатъчно кислород в неговите органи или мозъка, което може да доведе до изоставане в неговото развитие или дори до неговата смърт.

 

8.Фетална кардиотокография (NST – non stress test) - 30 минутен запис на детските сърдечни тонове,движенията на плода и маточната активност с цел установяване състоянието на плода (как бебето се чуства в тясната квартира на матката), дали получава достатъчно кислород от плацентата , наличие на увита пъпна връв и т.н., за да се реши дали бебето да се ражда по нормален път или да се предпочете раждане чрез секцио цезареа.

 

9.Женска консултация – проследяване на развитието на бременността , норма ,потенциални рискове и т.н.

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

Гинекология:

 

1.Вземане на микробиология – с цел точна диагноза и лечение на налично вагинално течение.

 

2.Вземане на цитонамазка – при гинекологичен преглед ,чрез четкаот маточна шийка се вземат за изследване клетки,за да се установи дали те са нормални, здрави или има предракови изменения в тях, с цел провеждане на незабавно лечение, за предотвратяването развитието на рак на маточната шийка.

 

3.Колпоскопия – при гинекологичен преглед се извършва оглед на маточната шийка с оптично устройство, което ни позволява да я видим под увеличение от 10 до 40 пъти за да забележим по нея и най–малките изменения, невидими с просто око. Това позволява ранна диагностика на предраковите и ракови изменения по нея, както и започването на навременно лечение.

 

4.Профилактичен гинекологичен преглед – включва оглед на външни и вътрешни полови органи, вземане на цитонамазка, колпоскопия, бимануално и ултразвуковоизследване на матка, мат. тръби и яйчници.

 

5.Прицелна биопсия - под колпоскопски контрол може да севземе парченце от маточната шийка за хистологично изследване, с цел да се постави точна диагноза на дадено изменение и да се предприеме точно и навременно лечение, за да се предотврати развитието рак по нея.

 

6.Гинекологично ултразвуково изследване:

 

- оглед на матката ,структура ,размери,ендометриум/ вътрешна „покривка” на кухината на матката.

- диагноза , оглед и измерванена миома на матката , полипи и др.

- оглед на яйчниците – структура, размери , кисти ,поликистозни яйчници.

-оглед наматочните тръби – изменения по тях , формации и пр.

- фоликулометрия – проследяване на овулацията при стерилитет

 

7.Диатермокоагулация – "обгаряне" на ранички по маточната шийка.

 

8.Тестове за HPV (човешки папилома вирус) - наличието на този вирус предполага евентуалното развитие на рак на маточната шийка.

 

9.Тестове за наличие на hlamidia trachomatis – експресно за 5 минути. Наличието на хламидия често пъти предполага запушване на маточните тръби с последващ стерилитет при жената.

 

10.Поставяне и отстраняване на спирали.

 

11.Ехография на гърди като профилактика на рака на гърдата.

 

12.Диагностика и лечение на менструални аномалии.

 

13.Назначаване на хормонозаместваща терапия в климакса.

 

14.Отсраняване на остри кондиломи.

 

15.Лечение на Бартолинов абсцес. - Възпалителен процес на външните полови органи.