•  - Роден през 1956 год. в гр. Пловдив в семейство на лекари.
 •  - Висше образование–Медицинска академия–Висш медицински  институт „ ИванП. Павлов „ гр. Пловдив 1980 год.
 •  - Призната специалност по „ Акушерство и гинекология „ –Медицинска академия „ гр. София 1985г. __________________________________________________________________________________________________

РАБОТА

 • От 1981 до 1985 год. работи като лекар ординатор към Клиника по Акушерство и гинекология Стара Загора.
 • От 1985 до 1989 год. завежда кабинет по клинична генетика
 • От 1989 до 1997 год след конкурс работи като асистент и старши асистент по Акушерствои гинекология в МФ към Тракийскиа университет Стара Загора.
 • От 1987 год е главен асистент към катедрата по Акушерство и гинекология МФ –Тракийскиуниверситет Стара Загора.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

СЕРТИФИКАТИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ :

 

   1. Сертификат от Българска Асоциация по ултразвук в медицината N 06/573 за признаване на право за работа с ултразвукова апаратура в областта на акушерството и гинекологията
   1. Медицинска академия –отдел СДК – удостоверение N 7 – 50/28.05.1987 –индивидуално обучение за следдипломна квалификация по ултразвукова диагностика
   1. Курс по фетална медицина от 07.06 до 29.06.1993 год. В Harris birthright research centre for fetal medicine ,department of obstetrics and gynaecology Kings College School of medicine -London
   1. Удостоверение от БАУАГ за лекционен курс – категория „А” на тема Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията 26 – 28 09.2008 гр Банкя
   1. Удостоверение от БАУАГ за лекционен курс – категория „А” на тема Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията 2 – 4 .10.2009 гр. Велинград
   1. Удостоверение от БАУАГ за лекционен курс – категория „А” на тема Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията 15 – 17.05.2009 год ,гр Варна
   1. Удостоверение от БАУАГ за лекционен курс – категория „А” на тема Ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията 5 – 7.10.2010 год , Правец
   1. School of Medicine , Wright State University –Сертификат за онлаин обучение The 11 – 13 Weeks scan 2011 год.
   1. Advances In Fetal Medicine Course 19 – 20 11.2011 год. London
   1. Сертификат за First Visus course in Bulgaria 20-21 .04.2012 год София
   1. Свидетелство за професионална квалификация Серия ПК , N 76/26.03.2010 „ Диагностична лапароскопия в гинекологията „ I-во ниво гр.Плевен
   1. Удостоверение N2-51/13.05.1994 год индивидуално обучение за СДК –„ Ендоскопска техника в АГ лапароскопия и хистероскопия
   1. Удостоверение за индивидуално обучение курс по колпоскопия 26.11 – 30.11.2007 год – Медицинска Академия гр.София
   1. Удостоверение N 1235 /25.02 – 08.03.1980 год „въведение в педагогиката „ индивидуално обучение СДК –гр.София
   1. Удостоверение 11.11 – 23.11.19805 год „Генетични проблеми в акушерството и гинекологията „обучение СДК –гр.София
   1. Оперативна лапаро и хистероскопия
   1. Гинекологични проблеми в АГ
   1. Колпоскопия

 

Член на:

1.Българското дружество по Акушерство и гинекология.

2.Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията.

3.Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве.

4.Член на международната асоциация по ултразвукова диагностика в акушерството и гинекологията.

 

Чужди езици: Aнглийски и руски.